17/10/2009

სოსო კაკუბავა-მუ რდუ თინა!

შურს სიტიბაშ ზღვათ ემფშანდუნ,
ოქუმ წყარშე გინოჯინა,
თოლს ჩილამურ ილაპუნდუნ,
ღორონთ, მუ რდუ, მუ რდუ თინა?!
აფუნ ფსუას გოფაჩუნდუნ,
ვეთებუდუნ მიჩქუდ რინა,
ფურინ მოკოდ ტორონჯცალო,
მუ რდუ, ღორონთ მუ რდუ თინა?!
თოლ-ჯღარ ცირა გილეშ ქართის,
ჩქიმ წვალება ვაგმოშინა!
ქობძირუნდინ, ცა მანწყუმუდ,
ღორონთ, მუ რდუ, მუ რდუ თინა?!
ვეველუდინ, თეშ ქუმურთუმ,
ბედის დუგორ ჩქიმი ბინა,
კარ დურაზინ ვაგუუნჯინ,
მუ რდუ, ღორონთ, მუ რდუ თინა ?!
თეზმა ამბე ისოფ გურსუნ,
კოჩ ქორექდა, ვამედინა!
სი გიჩქ, ღორონთ, სი გიჩქ ხვალე,
მა გურს მუჭო მაჭუნ თინა!

No comments:

Post a comment

ზაალ ჯალაღონია-ჭიჭე ვორდინი

ჭიჭე ვორდინი, მინდორ დო ვე მოჭიჭარუდ. მაჭირხოლი ეშმებირანდ ჩქიმ უგუწყანე სირჩქალეშე. ასე თირელ ვორექ დო მაჭირხოლს ხოლო ვარჩქილე ჩქიმ სიჭითარ...