10/05/2012

ივეტა წითაშვილი-ბჟა ელურსი

ბჟა ელურსი მორწყექი,
ვამორწყექი-ჭოროფანს,
ვაგარჩქილე ორე,ხი,
აკორლასუ ოროფაქ.
მუთუნ ზუკოლქ ვაგომირთ,
მისარონ კარს ხვეწებაქ,
შარა შკაშა  აკომირთ,
ირდიხაშე მერეხანს.
ხაჯალურით ქუდმოკირ,
ვეცად ნტებას ჩხოროშა,
ვადმაქანცენ,მუქ მორჩქინ,
მუ ოფედუ ოროფა.
ვარე კვარზალ სოვრეთინ,
გურ ილენსი ჩხოროფათ,
ვადამრხსენქი,ვორწყექი,
ჭვემა რე დო გოლოფანს.
ბჟა ელურს-გორწყექი,
ვაგორწყექი-ჭოროფანს,
ვამარჩქილე ორე,ხი,
აკობლასი ოროფათ.  
1.ხაჯალური-საწამებელი მოწყობილობა რომელსაც იყენებდნენ ფეოდალები სამეგრელოში.

No comments:

Post a comment

ზაალ ჯალაღონია-ჭიჭე ვორდინი

ჭიჭე ვორდინი, მინდორ დო ვე მოჭიჭარუდ. მაჭირხოლი ეშმებირანდ ჩქიმ უგუწყანე სირჩქალეშე. ასე თირელ ვორექ დო მაჭირხოლს ხოლო ვარჩქილე ჩქიმ სიჭითარ...